Navigace

Náhrady a kompenzace u cestovních služeb v době koronavirové krize

Užitečné informace


Letenky

Pro řešení vracení peněz za neproletěné letenky nemají letecké společnosti zatím jednotný přístup. Letečtí dopravci vydávají pokyny pro řešení stornovaných letenek tzv. refundace, které se ale často průběžně mění i v rámci hodin. Je tak třeba se vždy aktuálně informovat u dodavatele nebo cestovní kanceláře na ten daný konkrétní případ a podmínky, které jsou u každé letenky jiné. Obecně se dá prozatímní řešení náhrad u stornovaných letenek shrnout do následujících variant:

  • Čerpání zakoupené letenky kdykoli v jiném termínu (u některých dopravců v horizontu až 760 dní).
  • Využití voucheru letecké společnosti, který umožňuje čerpání v libovolném termínu a do libovolné destinace.
  • Vrácení peněz. V tomto případě však může nastat situace, že požadavky na refundaci budou zpracovávány, až jak bude plně obnoven provoz leteckých společností. Nevylučujeme také, že může nastat i situace, kdy letecké společnosti nebudou schopny uspokojit všechny finanční nároky z důvodů případné insolvence.

FLY UNITED řeší všechny nároky za neproletěné letenky a jakmile obdrží od leteckých dopravců peníze, posílá je klientům.

Letenky s odletem v květnu, červnu nebo později nedoporučujeme zatím rušit. V takovém případě by se rušení řídilo podmínkami pro storna.  Je výhodnější vyčkat pokynů a reakce příslušného dopravce.

Kompenzace

Koronavirus je pro uznání možných kompenzací mimořádná okolnost. Jedná se o okolnost, která je zcela mimo ovlivnění leteckého dopravce a kompenzace tedy cestujícímu nenáleží. Nicméně každý let i v této situaci pečlivě vyhodnocujeme a komunikujeme s dopravci, abychom zachytili zrušené či zpožděné lety z jiných než „koronavirových“ okolností, ke kterým se váže povinnost dopravce vyplatit příslušné kompenzace či péče.

Dle Nařízení (ES) č. 261/2004 je letecký dopravce povinen cestujícího dopravit do místa určení. Toto se ale v této velmi mimořádné okolnosti vylučuje (lety jsou zrušeny všechny, zavřené hranice, poslední lety jsou plné). Ministerstvo zahraničních věcí se stará o to, aby občany ČR dostali zpět domů, pokud se stále někteří cestující nacházejí v cizině, doporučujeme sledovat facebookové stránky MZV ČR, kde je možné se registrovat k repatriačním letům ze států odkud je nemožné se letecky dostat.

Ubytování

Naprostá většina rezervací ubytování není garantována předplatbou, a proto je možné tyto rezervace rušit bez storno poplatků. V opačném případě je nutné se obrátit na CK a bude třeba řešit s ohledem na pravidla stanovené příslušným hotelem.

Cestovní pojištění

Pojištění storna

Pokud má klient uzavřené pojištění na pokrytí storno poplatků, tak většina pojištoven považuje současnou situaci jako „vyšší moc“ a na tu se bohužel pojištění nevztahuje.

Pro řešení konkrétních případů je důležité zjistit pokyny jednotlivých pojišťoven, které se mohou lišit.

ERV Evropská pojišťovna

Zrušení cestovního pojištění (včetně storna)

  • Pokud se vrací klientovi 100 % ceny zájezdu či služby zpět – je třeba se obrátit na pojišťovnu, která sdělí, jakou částku mohou vrátit za pojištění (pojišťovna dle vnitřních předpisů a kalkulace pojistného odečte pojistné za storno a zbytek klientům vrátí, prostřednictvím CK).
  • Účtují-li se klientovi poplatky za zrušení zájezdu či služby, pojištění nelze vrátit.

Změna termínu/destinace

  • Zdarma změní pojištění bez ohledu na to, zda si dodavatel služby účtuje poplatek za změnu či nikoliv.

Náhrada v podobě voucheru na budoucí cesty nebo open letenky

V případě náhrady v podobě voucheru na budoucí cesty nebo open letenky (např. Emirates), tak vzhledem k tomu, že není stanoven nový termín cesty, tak taková pojistka propadne. Nelze tedy držet pojistku „otevřenou“ třeba 2 roky, jako nabízí pro letenky některé společnosti.

Léčebné výlohy

Klientům v zahraničí poskytuje veškeré služby, na něž mají z cestovního pojištění nárok, tedy asistenci, úhradu léčení a další. Jedinou výjimkou je, pokud by klienti cestovali do míst uzavřených karanténou, na což se pojištění nevztahuje.

Riziko karantény

Automaticky bezplatně se prodlouží pojištění na celou dobu, kterou klient musí strávit v karanténě. Stačí se pouze ozvat na asistenční linku. ERV Evropská se rozhodla nucené umístění v karanténě brát jako hospitalizaci v nemocnici. Proto klienti, kteří mají sjednáno pojištění obsahující náhradu za nevyužitou dovolenou anebo za pobyt v nemocnici, dostanou kompenzaci za dobu strávenou v karanténě ve výši 1–2 tisíce Kč/den podle typu produktu.

O umístění lidí do karantény rozhodují místní orgány, které by se rovněž měly postarat o náklady spojené s pobytem v karanténě. Cestovní pojištění se bohužel nevztahuje na ušlou mzdu, prodloužené parkování na letišti, náhradní letenky apod. V době karantény jsou možnosti pomoci klientům přirozeně omezeny místními opatřeními.
Kontakty


Kam dál


Img