Navigace

Podmínky pro cestující, které musí splnit při návratu ze svých cest do ČR po 5. 2. 2020

Užitečné informace


V návaznosti na nová nařízení vstupují v platnost podmínky, které musí splnit cestující při svém návratu do České republiky po 5. 2. 2020.

Na mapě zemí se sledovaným rizikem nákazy Covid-19 se vytvořila nová skupina států s velmi vysokým rizikem nákazy. Na cestovatelském semaforu budou označeny tmavě červeně. Všichni cestující, kteří přijíždějí do ČR z těchto velmi vysoce rizikových zemí, musí předložit před odletem z destinace potvrzení o negativním PCR testu, které nesmí být starší než 72 hodin před započetím cesty. Potvrzení o negativním PCR testu včetně platnosti bude kontrolováno během odbavení na letišti ve výchozí destinaci. Nařízení se nevztahuje na děti do 5 let včetně.

Zároveň je do 14.2.2021 zavedeno přechodné období, v kterém, pokud si cestující nebude moci ve výchozí destinaci zajistit PCR test, bude možné tento test podstoupit po příletu do Prahy.

Po příjezdu do ČR z vysoce rizikových zemí je nezbytná 5 denní karanténa. Její ukončení je možné nejdříve 5. den dalším PCR testem s negativním výsledkem. Zároveň platí povinnost 10 dní od příjezdu nosit respirátor minimálně úrovně FFP2.

Příjezd z červených a oranžových zemí bude nově podmíněn absolvováním antigenního nebo PCR testu ještě před vstupem do ČR. V případě červených zemí musí být do pěti dnů po příjezdu proveden i druhý PCR test.

Nadále také platí povinnost cestujících před cestou vyplnit Příjezdový formulář.

Doporučujeme si navíc zkontrolovat aktuální podmínky jednotlivých dopravců a tranzitních bodů. Podmínky pro vstup do ČR nemusí být dostatečné pro nástup do letadla nebo pro tranzitní body.

Zdroje:

Tisková zpráva Ministerstva zahraničních věcí

Příjezdový formulář

Seznam zemí podle míry rizika nákazy
Kontakty


Kam dál


Img