Zobrazit menu Hledat


Zpožděná, ztracená či poškozená zavazadla aneb co v dané situaci dělat?

Zavazadlo klientovi nedorazilo
Pokud dojde k tomu, že zavazadlo nedorazilo spolu s cestujícím do cílové destinace, je nezbytné tuto skutečnost ihned řešit na místě. V celním prostoru každého letiště je k dispozici přepážka pro reklamaci zavazadel – tzv. Lost baggage/luggage nebo baggage claim. Pracovníci přepážky cestujícího požádají o útržek zavazadlového lístku, který obdržel při odbavení spolu s palubní vstupenkou. Dále je potřeba zavazadlo popsat – barva, rozměr a podobně. Následně bude sepsán tzv. PIR protokol (Property Iregularity Report) a cestující obdrží telefonní číslo, na kterém je možné se informovat o stavu reklamace. Naprostá většina zavazadel se najde a pracovníci dopravce zavazadla cestujícímu dovezou na určenou adresu.

Poškozené zavazadlo
To samé musí cestující učinit v případě, že je zavazadlo viditelně poškozeno. Opět se tedy musí obrátit na reklamační přepážku. Může se stát, že poškození cestující zjistí až doma. Pak je možné škodu nahlásit ještě do 7 dnů od data letu, ale v tomto případě už není tak zřejmé, že k poškození došlo během letecké přepravy. Letecký dopravce pak může plnění odmítnout.

Vícenáklady je nutné řešit včas
Za zpoždění v přepravě zavazadel nepřísluší podle mezinárodního práva žádná kompenzace. Po leteckém dopravci lze nárokovat pouze náklady, které vznikly s výdaji na pořízení nových věcí (v rozumné míře). Tyto požadavky lze směrovat na leteckého dopravce na posledním nebo prvním úseku cesty. Důležitá je zde lhůta, v níž lze reklamovat tyto náklady, která je pouze 21 dnů od data doručení zavazadla.

Zpožděné vs. ztracené zavazadlo
Zavazadla se hledají po dobu 21 dnů, a pokud nejsou nalezena, jsou považována za ztracená. V tomto případě lze požadovat od dopravce náhradu majetkové škody za zavazadlo a jeho obsah s přihlédnutím k opotřebení.

Náhrada za škodu ztraceného zavazadla
Celková náhrada za ztracené zavazadlo po uplynutí lhůty 21 dní je omezena částkou 1131 SDR (zvláštních práv čerpání), což je přibližně 1300 EUR. Škodu ze zavazadla ztraceného, či také poškozeného nebo chybějícího obsahu v zavazadle, lze uplatit do dvou let od data letu vůči dopravci na prvním nebo posledním úseku.


Rychlé kontakty

Pohotovostní linka 24/7 v českém a anglickém jazyce pro řešení naléhavých požadavků: +420 604 200 000.

Olomouc

Adresa:
Ostružnická 327/10
772 00, Olomouc
Zobrazit na Google Maps >

Zlín

Adresa:
Zarámí 90
760 01, Zlín
Zobrazit na Google Maps >

Praha

Adresa:
Bartůňkova 717/3
Praha 4 – Chodov, 149 00
Zobrazit na Google Maps >