Navigace

Indie


Potřebné dokumenty

1. Vyplněný formulář: zde
2. Kopie pasu (velikost 10-300KB) 
3. Fotografie v elektronické podobě s bílým pozadím (10KB-1MB)

Při žádosti o business vízum se navíc dokládá:

1. Zvací dopis, vydán zvoucí organizací/společností v angličtině

  • Konzulární poplatek za elektronické vízum: 1955 Kč
  • Poplatek CK: 500 Kč + DPH
  • Doba vyřízení: 3 pracovní dny

Prosíme vezměte na vědomí, že v procesu vyřizování víz má naše cestovní kancelář zprostředkovatelskou funkci a nemůže se zaručit za kladné a včasné vyřízení vaší žádosti, ta je plně v kompetenci zastupitelského úřadu. Všechny termíny vyřízení jsou pouze orientační, zastupitelský úřad má právo dobu vyřízení prodloužit bez udání důvodu. V případě zamítnutí žádosti je poplatek za vízum nevratný. Poplatek je rovněž nevratný v případě dřívějšího vyzvednutí pasu bez vystavení víza. Po obdržení pasu si prosíme ihned zkontrolujte platnost víza a veškeré údaje. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Veškeré údaje jsou uvedeny pro občana ČR, podmínky, doba vyřízení a poplatky pro udělení víza pro cizího státního příslušníka se mohou lišit.

Potřebné informace vám doporučujeme ověřit na www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě.


Kontakty


Kam dál


Img