Navigace

Rusko


Potřebné dokumenty

1. Platný cestovní pas + kopie pasu
2. Vyplněný formulář
3. 1 nová fotografie pasového formátu s bílým pozadím (občané VB a USA musí dokládat 2 fotografie)
4. Cestovní pojištění na celou dobu pobytu

Při žádosti o turistické vízum se navíc dokládá

1. Turistický voucher – můžeme zajistit za 1000 Kč
Při žádosti o business vízum se navíc dokládá:
2. Zvací dopis – ORIGINÁL – můžeme zařídit (u ročního víza je nutný ORIGINÁL)

Typy zvacích dopisů

  • 1 měsíc/1 vstup – 1500 Kč
  • 3 měsíce/2 vstupy – 2500 Kč
  • Roční/multientry – 4500 Kč

Vícevstupová víza

O vícevstupová víza lze žádat pouze v případě, kdy má žadatel v pase předešlé a využité jakékoli ruské vízum a od jeho vystavení neuplynul více než 1 rok v den vystavení víza. Pokud žadatel takové vízum v pase nemá a rád by i bez předešlého víza zažádal o roční vízum, je to možné pouze na základě vyřízení pozvání, které vystavuje migrační služba v RF (můžeme zajistit za 6200 Kč).

Doba vyřízení těchto pozvání je 4 týdny a je třeba dodat scan pasu a scan vyplněného formuláře. Konzulární poplatek – 2700 Kč (u občanů třetích států může být konzulární poplatek vyšší)

Poplatek CK – 500 Kč + DPH – 1vstupové vízum
Poplatek CK – 1000 Kč + DPH – 2 a vícevstupové vízum

Doba vyřízení: 8 pracovních dní, expresní vyřízení je možné za přípatek 1000 Kč za 4 pracovní dny (platí pro 1 a 2vstupové vízum a všechny žádosti s pozváním z migračního úřadu)

Doba vyřízení ročního víza: 14 kalendářních dní, expresní vyřízení není možné
Vyvolání pasové fotografie – 100 Kč/ks

Prosíme vezměte na vědomí, že v procesu vyřizování víz má naše cestovní kancelář zprostředkovatelskou funkci a nemůže se zaručit za kladné a včasné vyřízení vaší žádosti, ta je plně v kompetenci zastupitelského úřadu. Všechny termíny vyřízení jsou pouze orientační, zastupitelský úřad má právo dobu vyřízení prodloužit bez udání důvodu. V případě zamítnutí žádosti je poplatek za vízum nevratný. Poplatek je rovněž nevratný v případě dřívějšího vyzvednutí pasu bez vystavení víza. Po obdržení pasu si prosíme ihned zkontrolujte platnost víza a veškeré údaje. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Veškeré údaje jsou uvedeny pro občana ČR, podmínky, doba vyřízení a poplatky pro udělení víza pro cizího státního příslušníka se mohou lišit.
Potřebné informace vám doporučujeme ověřit na http://www.mzv.cz/ a na konkrétním zastupitelském úřadě.


Kontakty


Kam dál


Img